Hur behandlar vi?

När man kommer till oss första gången får man svara på en rad frågor om de besvär man söker för. Man brukar även få frågor om tidigare besvär, sjukdomar, arbete och fritidsaktiviteter.

Innan man blir behandlad blir man grundligt undersökt. Vi undersöker bland annat rörelseförmågan, smärta, ledfunktion, muskelstyrka och neurologiska reaktioner. Vi ställer sedan en diagnos som bygger på särskilda rörelsetester, muskeltester och provokationstester. Vi försöker få en helhetsbild av patienten och bedömer samtidigt om det finns något som talar emot behandlingen. Hur behandlingen sedan läggs upp beror på den diagnos vi har fått fram.

Beroende på vad vi kommit fram till vid undersökningen kan olika behandlingsformer bli aktuella, t.ex:

 • manipulationsbehandling
 • mobilisering
 • massage
 • muskeltöjning
 • triggerpunktsbehandling
 • el – terapi
 • laser behandlingar
 • akupunktur
 • stabiliseringsträning
 • vibrationsträning
 • Red Cord träning