Satsa friskt med Naprapaterna Ellefors!

CE Alternativ Rehabilitering AB grundades år 1987. Vi är utbildade på Naprapathögskolan i Stockholm och är medlemmar i Svenska Naprapatförbundet. Förbundet stödjer forskning, sätter upp etiska regler och erbjuder kontinuerlig fortbildning för medlemmarna. I medlemskapet ingår också en patient- och ansvarsförsäkring.

Sedan 1994 är det möjligt för naprapaterna att söka legitimation hos Socialstyrelsen. För den legitimerade naprapaten gäller samma regler som för övrig hälso- och sjukvårdspersonal.